Vergoeding – Praktijk voor Kinderfysiotherapie Annelieke Voorboom – Maarn

Vergoeding

Vergoeding

Vaak zijn het de ouders of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft. Maar ook de huisarts, jeugdarts (consultatiebureau of schoolartsendienst), kinderarts en de revalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt.
De huisarts of medisch specialist kan een gerichte verwijzing ‘kinderfysiotherapie’ geven. Ook is het mogelijk om rechtstreeks, zonder verwijzing van een arts, naar een (kinder)fysiotherapeut te gaan. Dan vindt er eerst een screening plaatst om te beoordelen of verder fysiotherapeutisch onderzoek zinvol en noodzakelijk is.
Vanuit de basisverzekering wordt kinderfysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar als volgt vergoed:

Wanneer u aanvullend verzekerd bent is het afhankelijk van uw zorgverzekering en het gekozen pakket hoeveel behandelingen nog boven de 18 keer worden vergoed. Kinderen zijn gratis meeverzekerd met de ouders.