Werkwijze – Praktijk voor Kinderfysiotherapie Annelieke Voorboom – Maarn

Werkwijze

Werkwijze

Screening, intake en onderzoek

Als uw kind een verwijzing heeft voor kinderfysiotherapie dan volgt een intake. Het is ook mogelijk om zonder verwijzing van een arts te komen. Dan is er eerst een screening om te kijken of verder fysiotherapeutisch onderzoek zinvol en noodzakelijk is.
Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau. De ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij kunnen informatie geven over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt.
De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op.

Behandeling

De behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving.
Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol.
Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders. Ouders kunnen op die manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrekken. Als het nodig is, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden.
Behandelingen worden na evaluatie gerapporteerd aan de huisarts en eventuele andere verwijzer.